Overig contact bewerken

  • Ga naar Leden > (Wijk-) Gemeente(n) > tabblad Leden > tabblad Overige contacten

    Gemeente - leden - overige contacten

    Gemeente - leden - overige contacten
  • Klik op de knop Bewerken.

  • Zie verder onder Overig contact opvoeren / verwijderen