Geregistreerde toevoegen / verwijderen

Geregistreerde toevoegen aan pastorale eenheid

Het kan nodig zijn om een geregistreerde automatisch of handmatig aan een PE toe te voegen als er sprake is van bijvoorbeeld een verbintenis, een kind dat weer thuis komt wonen (bijvoorbeeld na studeren) of als er een ander familielid (of pleegkind) in het gezin wordt opgenomen.

Het kan gebeuren dat, na toevoegen, de geregistreerde ddel uitmaakt van twee pastorale eenheden. Dit moet u handmatig beoordelen en desgewenst corrigeren.
Het verzoek om de samenstelling van de PE te beoordelen kan bijvoorbeeld voorkomen uit de meldingen.
Bij die beoordeling moet u ook de (onderlinge) relaties1 binnen de PE beoordelen.

 • Open Pastorale Eenheden in het menu Leden of via de gemeente / wijkgemeente.

 • Zoek de juiste PE en klik op Bewerken.

 • Voeg een geregistreerde toe aan een PE onder tabblad Geregistreerden binnen PE

  Gebruiker toevoegen

  1
  2
  Geregistreerden binnen PE
Automatisch geregistreerde(n) toevoegen aan de hand van de postcode
 • Met een klik op de knop Voeg automatisch toe adhv adres selecteert LRP kandidaten voor de PE aan de hand van het adres van het PE-hoofd.
  De gevonden kandidaten worden aan de PE toegevoegd, u kunt de relatietype binnen de PE (partner, kind, overig) zelf aanpassen.
Handmatig toevoegen geregistreerde
 • Klik op de knop Voeg geregistreerde toe

Pastorale eenheid - relatie toevoegen

Pastorale eenheid - relatie toevoegen
 • Klik op Zoek geregistreerde om een geregistreerde te vinden.

 • Selecteer de juiste Relatie met hoofd PE en geef eventueel nog een nadere omschrijving.

Pas desgewenst de tenaamstelling en aanhef aan aan de nieuwe situatie, dit kan handmatig of met behulp van de knop Herbepalen naam en aanhef .

 • Bewaar de PE

Geregistreerde verwijderen uit pastorale eenheid

Het kan voorkomen dat u, ten gevolge van verandering van persoonlijke omstandigheden, een geregistreerde uit een PE moet verwijderen.
Dit kan ook gevolgen hebben voor de relaties1 binnen de PE, die u misschien moet aanpassen.

 • Open Pastorale Eenheden in het menu Leden of via de gemeente / wijkgemeente.

 • Zoek de PE waaruit u een geregistreerde wilt verwijderen en klik op Bewerken.

 • Selecteer in de PE de betreffende geregistreerde en verwijder deze (uit de PE) met de knop Verwijder uit PE.

 • Pas desgewenst de tenaamstelling en aanhef aan aan de nieuwe situatie, dit kan handmatig of met behulp van de knop Herbepalen naam en aanhef .

 • Bewaar de PE

Na het bewerken van een relatie binnen een PE kan een 'ongeldige' PE ontstaan. Als LRP dit kan corrigeren dan krijgt u hiervan een melding.
Zie Ongeldige pastorale eenheid hoe verder te handelen


 1. Een registratie/wijziging in de relaties binnen een PE heeft geen gevolgen voor de burgerlijke staat van de betreffende geregistreerde.
  Bijvoorbeeld: Met het opvoeren van een geregistreerde als partner in de PE, registreert u geen huwelijk / geregistreerd partnerschap.
  Bij het verwijderen van een geregistreerde uit een PE, registreert LRP geen echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap, en wordt de betreffende geregistreerd ook niet uitgeschreven uit uw (wijk)gemeente.