Uitschrijven

Inleiding

De gegevens van degenen die niet meer voldoen aan de criteria op grond waarvan de registratie in LRP heeft plaatsgevonden worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee jaar nadat de desbetreffende melding is ontvangen, door middel van uitschrijven uit de registratie van de gemeente verwijderd.
De gegevens van uitgeschreven geregistreerden worden 2 jaar bewaard en zijn in LRP te vinden in het tabblad Historie in het Geregistreerden overzicht.

Uitschrijving van een lid kan plaatsvinden nadat betrokkene dit aan de kerkenraad (of één van zijn leden) uitdrukkelijk verklaard heeft.
Hiertoe kan in LRP vanuit het geregistreerdedossier een uitschrijfformulier worden afgedrukt.

Indien de kerkenraad omtrent de wens te worden uitgeschreven een schriftelijke verklaring van betrokkene heeft ontvangen, dan vindt (registratie van) een uitschrijving met schriftelijke verklaring (zie hieronder) in LRP plaats.
Indien de betrokkene omtrent de wens te worden uitgeschreven niet bereid is een schriftelijke verklaring af te geven, dan kan de kerkenraad in het uiterste geval het besluit nemen (registratie van) een uitschrijving zonder schriftelijke verklaring (zie hieronder) in LRP te doen plaatsvinden. In dit geval wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken dat het lidmaatschap moet worden gehandhaafd.

In beide gevallen wordt betrokkene van de uitschrijving uit de registratie door middel van een uitschrijvingsbrief namens de Generale Synode in kennis gesteld.1
Een voorbeeld van deze uitschrijvingsbrief vindt u hier .

Bij uitschrijving van een niet-lid ontvangt de betrokkenne geen uitschrijvingsbrief.

Voor meer informatie zie de kerkorde en generale regelingen

Bij verhuizing en/of vertrek naar een andere kerk wordt geen attestatie meer afgegeven.

Zie ook hetgeen beschreven is inzake het verwijderen van de registratie van de doop!

Uitschrijven

 • Open menu Leden > (Wijk-) Gemeente(n) > Leden > Geregistreerden. (Selecteer eventueel de juiste wijkgemeente).

 • Open tabblad Kerkelijk in het geregistreerdedossier van de (juiste!) persoon die moet worden uitgeschreven.

  Geregistreerdedossier - kerkelijke gegevens

  Geregistreerdedossier - kerkelijke gegevens
 • Maak een uitschrijfformulier aan (met de knop Maak uitschrijfformulier) en druk dit af.

Uitschrijven van een lid

 • Klik op naast het veld Inschrijfstatus.

 • Kies de juiste type wijziging (zie de inleiding).

  Uitschrijving met/zonder schriftelijke verklaring

  Uitschrijving met/zonder schriftelijke verklaring
 • A. uitschrijven met schriftelijke verklaring

  • Vul het veld Uitschrijfdatum in, de overige velden zijn al ingevuld.
  • Zet een vinkje bij overige PE-leden als de overige gezinsleden ook moeten worden uitgeschreven.
 • B. uitschrijven zonder schriftelijke verklaring

  • Alle velden zijn al ingevuld.
   Omdat het een uitschrijving zónder schriftelijke handtekening betreft, is bij de uitschrijfdatum rekening gehouden met de 30 dagen termijn (plus 5 dagen administratieve verwerkingstijd) waarbinnen de betrokkenen bezwaar kan maken tegen de uitschrijving. Gedurende deze termijn is er sprake van een 'lopende uitschrijving'.
  • Zet een vinkje bij overige PE-leden als de overige gezinsleden ook moeten worden uitgeschreven.
  • Deze lopende uitschrijving vindt u terug in het overzicht lopende uitschrijvingen , en kunt u aldaar eventueel ook annuleren.
 • Klik op Voltooien, pas eventueel de overgebleven PE aan.

 • De betrokken persoon wordt van de uitschrijving uit de registratie door middel van een uitschrijvingsbrief namens de Generale Synode in kennis gesteld.

 • Indien voor een geregistreerde geen SILA bezwaar is vastgelegd dan zal een uitschrijving automatisch resulteren in een afmelding in de BRP (via SILA).

Uitschrijven van een niet-lid

Omdat het hier gaat om de uitschrijving van een niet-lid (meegeregistreerde, vriend of ongedoopt kind) is hier slechts sprake van verwijdering van (de registratie van) de betrokkene uit de ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarom wordt aan de betrokkene geen uitschrijvingsbrief verstuurd.

 • Klik op Wijzig naast het veld Inschrijfstatus en klik op Schrijf uit.

  Uitschrijven niet-lid - uitschrijving

  Uitschrijven niet-lid - uitschrijving
  • Vul het veld Uitschrijfdatum in, de overige velden zijn al ingevuld.
  • Geef, indien van toepassing, aan met een vinkje of de overige PE-leden ook moeten worden uitgeschreven.
 • Klik op Voltooien, pas eventueel de overgebleven PE aan.


 1. De kosten van aanmaak en verzending van deze uitschrijvingsbrieven worden bij de plaatselijke gemeenten in rekening gebracht.