Export

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Overig > Overig

Export deelnemers

Fondsen - overig - export

Fondsen - overig - export
 • Selecteer of u de inschrijfstatus van deelnemers wilt herbepalen.

  Toelichting: bij de deelnemers is de inschrijfstatus opgeslagen. Dit was de inschrijfstatus ten tijde van de invoer van de toezegging of ten tijde van de laatste keer dat de toezegging is bijgewerkt. Deze inschrijfstatus van een deelnemer kan dus afwijken ten opzichte van de actuele inschrijfstatus van de geregistreerde.

  U kunt de status van de deelnemers bijwerken via Deelnemers > Deelnemers > knop Herbepaal status deelnemers

  Exporteren

  Exporteren

  Om financiële gegevens te kunnen exporteren moet aan elke deelname een deelnemer gekoppeld zijn. Er mogen geen 'lege regels' zijn.
  U kunt dit controleren in het overzicht Deelnemers door het deelnemeroverzicht te sorteren op geregistreerdenummer.

De beschikbare exportvelden zijn:

 • Geregistreerde_nummer
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Aanschrijfnaam
 • Adres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Huisnummer_toevoeging
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer_vast
 • Telefoonnummer_mobiel
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke_staat
 • PE_nummer
 • PE_naam
 • PE_relatie
 • Kerkelijke_staat
 • Voorkeurlid
 • Wenst_geen_contact
 • SelectieNaam
 • SelectieNummer
 • SelectieOmschrijving
 • IBAN
 • MachtigingsID
 • Toegezegd
 • Ontvangen
 • Nog_te_ontvangen
 • Achterstand
 • Meer_ontvangen
 • Invoerdatum
 • Bron
 • Betaalschema
 • Betaalwijze
 • Doorlopend
 • LooptTM
 • Typering_overig
 • Toezeggingscommentaar
 • Wijkgem_eigenaar_naam
 • Wijkgem_eigenaar_nummer
 • Wijk_relatie_eigenaar
 • Sectie_eigenaar
 • Aanhef
 • Vrije_gebieden

Export ontvangsten & storneringen met kolomindeling gearchiveerde actiejaren

Met deze functie kunt u overzichten ontvangsten & storneringen maken van gearchiveerde actierjaren en niet gearchiveerde actiejaren met dezelfde kolomindeling.

De beschikbare exportvelden zijn:

 • typedeelnemer
 • datum
 • geregistreerdenr
 • wijk
 • voorletters
 • achternaam
 • adres
 • huisnummer
 • huisletter
 • huisnrtoev
 • postcode
 • plaats
 • iban
 • machtigingsid
 • bedrag
 • transactienummer
 • boekstuknummer
 • boekstuktype

Rapporten Kerkbalans

Deze rapporten zijn tot nader bericht alleen beschikbaar voor gemeenten die meedoen aan het project Kerkbalans - de nieuwe aanpak.

Zie ook