Locaties

Maak uw keuze

Inleiding

Onder locaties wordt verstaan de adressen en contactpersonen van kerkgebouwen (gebouwen waar de eredienst wordt gehouden), wijkcentra en zalen.

Een locatie kan alleen door de lokaal beheerder en de ledenadministrateur worden opgevoerd (bij een wijkgemeente of bij de gemeente). Andere gebruikers kunnen de locaties alleen inzien.

Voor de zichtbaarheid gelden de volgende regels:

  • Een locatie die bij een wijkgemeente is vastgelegd wordt ook in het gemeente-overzicht van de locaties getoond.
  • Een locatie die bij een gemeente is vastgelegd wordt niet in het wijkgemeente-overzicht van locaties getoond.

Het is ongewenst om gebouwen dubbel op te voeren (ook niet bij een wijkgemeente en tegelijk apart bij de gemeente)

De werkwijze voor gebouwen en zalen is identiek, in de beschrijving hierna kan het woord gebouw ook worden gelezen als zaal.