Overig contact opvoeren / verwijderen

Overig contact opvoeren

 • Ga naar Leden > (Wijk-) Gemeente(n) > tabblad Leden > tabblad Overige contacten

  Gemeente - leden - overige contacten

  Gemeente - leden - overige contacten
 • Klik op de knop Nieuw om een nieuw overig contact te registreren.

  Overig contact

  Overig contact

Vul alle beschikbare gegevens in.
Enkele punten van aandacht:

 • LRP controleert of er al een geregistreerde woont op hetzelfde adres. U kunt dan annuleren en voorkomt daarmee ongewenste dubbele registratie;
 • van overige contacten ontvangt LRP geen SILA-mutaties, zij worden ook niet geëxporteerd naar Scipio;
 • in een publieke notitieveld kunt u vrije tekst opnemen; deze tekst kunt u via een selectie exporteren;
 • als u het overig contact wilt opnemen in een looplijst of een vrij gebied dan dient u het volledige adres in te vullen.

Onder tabblad Financieel (alleen zichtbaar voor de Bijdragenadministrateur) staan - voor zover van toepassing - de financiële gegevens van het overig contact vermeld.

Overig contact - financieel

Overig contact - financieel

Registreer onder het kopje Bankrekening(en) de bankrekening (IBAN) van het overig contact.

 • Bij meerdere bankrekeningen kun u aangeven welke de standaard bankrekening is. Deze zal door LRP bij voorkeur worden gebruikt.

 • U kunt alleen een bankrekening daadwerkelijk verwijderen uit LRP als deze de afgelopen jaren niet meer gebruikt is. Anders kunt u de bankrekening alleen blokkeren voor gebruik (en is hij terug te vinden onder 'Alle bankrekeningen').

Onder het kopje Deelnames staan de toezeggingen (voor meerdere jaren) van het overig contact voor de fondsen waar u als bijdragenadministrateur voor geautoriseerd bent.

Onder het kopje Ontvangsten staan de ontvangsten en storneringen (voor meerdere jaren) van het overige contact voor de fondsen waar u als bijdragenadministrateur voor geautoriseerd bent.

Overig contact verwijderen

 • Ga naar Leden > (Wijk-) Gemeente(n) > tabblad Leden > tabblad Overige contacten

  Gemeente - leden - overige contacten

  Gemeente - leden - overige contacten
 • Selecteer de juiste overige contact en klik op de knop Verwijderen.
  Als dit overig contact gekoppeld is aan een systeemgebruiker dan kan het overig contact niet verwijderd worden.