Zoeken naar geregistreerden

Zoeken op het startscherm

In LRP kunt u eenvoudig en snel zoeken naar gemeenteleden (geregistreerden) die binnen uw autorisatie vallen.
Met autorisatie bedoelen we het niveau waarop u als gebruiker binnen LRP bent aangemaakt: gemeenteniveau (meestal predikant of ouderling over de hele gemeente), wijkgemeente (meestal wijkpredikant of ouderling over een wijkgemeente) of één of meerdere secties.
In het startscherm van LRP kunt u geregistreerden zoeken op een combinatie van: Zoeken

  • (volledige) naam, geheel of gedeeltelijk, waarbij ook op de meisjesnaam wordt gezocht;
  • adres (geheel of gedeeltelijk);
  • woonplaats (geheel of gedeeltelijk);
  • historie: hiermee zoekt u (alleen) in de historische gegevens van LRP (overleden, vertrokken of uitgeschreven personen van de afgelopen 2 jaar).

Vul bij het zoeken zo veel mogelijk zoektermen in: bvb. Jansen in de Kerkstraat, hierdoor is het zoekresultaat sneller en beter.

Het kan voorkomen dat er te veel (meer dan 50) resultaten gevonden zijn op basis van uw zoektermen ('Er zijn te veel resultaten gevonden...').
Pas dan uw zoekopdracht aan: een langer gedeelte van de persoonsnaam in combinatie met (een deel) van de straatnaam.
Ook de naam aanvullen met de (volledige) initialen geeft een nauwkeuriger zoekresultaat.

Als u de juiste geregistreerde heeft gevonden kunt u dubbelklikken op de naam voor de gegevens van de geregistreerde en de pastorale eenheid.

Mocht u de gezochte geregistreerde niet kunnen vinden dan kunt u nog proberen te zoeken in het overzicht van alle geregistreerden die binnen uw autorisatie vallen.