Bedrag invullen

Met de prefab Bedrag invullen plaatst u twee blokken met daarin voorgedefinieerde tekst en variabelen waarin de geregistreerde de toezegging en termijnbedragen kan invullen.Het ligt voor de hand ook een blok met 'Betaalwijzen en/met maanden' (zie 1 en 2) op te nemen, daarin kan de geregistreerde de betaalwijze en termijnen aanvinken. Desgevraagd kan ook het vorige toegezegd bedrag worden afgedrukt.

U kunt de inhoud en opmaak van deze prefab naar believen aanpassen.