Toezegging wijzigen / verwijderen

Toezegging wijzigen

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Deelnemers > Deelnemers

  Fonds - deelnemers - deelnemers

  Fonds - deelnemers - deelnemers
 • Wijzig een toezegging met de knop Bewerken

  Fonds - deelnemers - deelnemers

  Fonds - deelnemers - toezegging
 • U kunt de volgende gegevens wijzigen:

  • totaalbedrag toegezegd
  • betaaltermijnen
  • IBAN (denk aan de randvoorwaarden voor automatische incasso)
  • betaalwijze (denk aan de randvoorwaarden voor automatische incasso)
  • toestaan herinneren

U dient zelf er zorg voor te dragen dat de som van de termijnbedragen gelijk is aan totaalbedrag van de toezegging.

 • u kunt gelijke termijnen genereren (knop)
 • een individuele termijn bewerken (Tabblad Termijnoverzicht > Bewerken).
 • Klik op Opslaan om de toezegging te bewaren.

  Bij het wijzigen van het (totaal)bedrag / de betaalwijze / een termijn van een toezegging waar al ontvangsten aan zijn toegekend wordt (bij het opslaan) gevraagd om een reden voor de wijziging.

  Motiveer wijziging toezegging

  Motiveer wijziging toezegging

De toezeggingswijziging en de reden wordt opgeslagen en is terug te vinden in de toezegging onder het tabblad Toezeggingswijzigingen.

Zie ook

Toezegging verwijderen

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Deelnemers > Deelnemers

 • Selecteer de toezegging die u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijder

De geregistreerde is nu geen deelnemer meer en staat nu onder Uitnodigingen > Uitnodigingen > Selectie > Nog niet uitgenodigd

De ontvangst(en) (nog steeds toegekend aan de geregistreerde) staat bij Deelnemers > Ontvangsten > Ontvangsten zonder toezegging

Om deze ontvangst aan iemand anders of aan een ander fonds toe te kennen moet u deze ontvangst storneren .

Als u voor de (oorspronkelijke) geregistreerde weer een toezegging aanmaakt (en dus weer deelnemer maakt), dan koppelt LRP de oorspronkelijke ontvangst(en) weer automatisch aan de nieuwe toezegging. Dit kunt u het snelste doen vanuit het overzicht Ontvangsten zonder toezegging met de knop Maak deelnemer.