Gebruikers en licenties

Inleiding

Voor het inloggen in LRP moet een gebruiker zich identificeren in het portaal van de Protestantse Kerk ( portaal.pkn.nl ) met behulp van een naam (e-mailadres), een wachtwoord en een 2FA (authenticatie-)code.

Na het inloggen in het portaal kan de gebruiker LRP openen met de voor LRP relevante gekozen gebruikersrol. Deze gebruikersrol is gekoppeld aan de licentie die de gebruiker het recht geeft om van LRP gebruik te kunnen maken. Elke gemeente heeft recht op 5 gratis licenties, maar kan naar believen meer licenties aanschaffen1.

Om een nieuwe gebruiker op te voeren moet het volgende gebeuren:

  • de lokaal beheerder vraagt de gebruiker om, voor zover nog nodig, een 2FA authenticatie-app te installeren
  • de lokaal beheerder maakt in LRP een nieuwe gebruiker aan:
    • de lokaal beheerder kiest voor de nieuwe gebruiker de gewenste rol(len)
    • LRP stuurt een uitnodiging naar de gebruiker om een account aan te maken op het Portaal van de Protestantse Kerk, of, als de betrokkene daar al een account heeft, daarop in te loggen. (om de LRP gebruikersrol toe te voegen aan het bestaande portaal-account)
    • LRP koppelt (onzichtbaar) een beschikbaar licentienummer (van de gemeente) aan de nieuwe gebruiker.

Gebruikers

Het overzicht Gebruikers in LRP toont alle rollen (of combinatie-rol LA-BA) met de daaraan gekoppelde personen en die rechten hebben binnen uw gemeente.
Als deze personen maken - per rol - gebruik van een licentie van uw gemeente.

Open het overzicht gebruikers via menu Beheer > Gebruikers > Gebruikers

Gebruikers

Gebruikers

Maak uw keuze uit: gebruiker aanmaken, bewerken, verwijderen

Gebruiker lange tijd niet ingelogd

Als een LRP-gebruiker de afgelopen 6 maanden niet heeft ingelogd dan krijgt de LB hiervan een melding (tegel) in het dashboard.

Licenties - tegel lang niet ingelogd

Licenties - tegel lang niet ingelogd

Het staat u vrij om na te gaan waarom er zolang geen gebruik is gemaakt van LRP. Mogelijk heeft de betreffende persoon geen taak meer en kunt u deze gebruiker uit LRP verwijderen. U krijgt daardoor weer een licentie beschikbaar voor uw gemeente.

Licenties

Het overzicht Licenties in LRP toont licenties van uw gemeente. Tevens toont het overzicht de persoon die gebruik maakt van deze licentie.

Open het overzicht licenties via menu Beheer > Gebruikers > Licenties

Alle licenties

In dit overzicht staan alle (gebruikt en ongebruikt) licenties van uw gemeente

Licenties - alle licenties

Licenties - alle licenties
Ongebruikte licenties (opzeggen)

In dit overzicht staan de licenties van uw gemeente die nog niet aan een gebruiker/rol zijn gekoppeld.

Licenties - ongebruikte licenties

Licenties - ongebruikte licenties

Vanuit dit overzicht kunt u ongebruikte licenties opzeggen, dat wil zeggen dat u de licentie 'teruggeeft' aan de Dienstenorganisatie.
Als het een extra, betaalde licentie betreft dan wordt deze niet meer in rekening gebracht.

Sleutelwissels / Migratie-overzicht

Het Migratieoverzicht toont alle alle 'oude' licenties van digipassen die zijn overgestapt naar een 'digitale' licentie.

Open het Migratieoverzicht via menu Beheer > Gebruikers > Gebruikers > knop Sleutelwissels

Migratie-overzicht

Migratie-overzicht

Was deze pagina behulpzaam?


  1. De prijs voor een licentie is gebaseerd op de administratiekosten en de kosten die verbonden zijn met de instandhouding van de beveiliging en toegangscontrole van het portaal en LRP