Gebruikers en licenties

Inleiding

Voor het inloggen in LRP moet een gebruiker zich identificeren met behulp van een naam (e-mailadres), een wachtwoord en een (authenticatie-)code.

Voorheen maakt de gebruiker voor het genereren van de 6-cijferige authenticatiecode gebruik van een digipass waarop de code verscheen na het drukken op een knopje.
Elke 10 seconden verschijnt weer een nieuwe authenticatiecode. Zonder deze geldige authenticatiecode kan een gebruiker niet inloggen in LRP.

Deze digipass is verbonden aan de licentie die de gebruiker het recht geeft om van LRP gebruik te kunnen maken. Elke gemeente heeft recht op 5 gratis licenties, maar kan naar believen meer licenties aanschaffen1.
De licentiecode staat achter op de digipass.

Met de overgang naar de LRP inlog-app heeft de gebruiker geen digipass meer in handen, maar maakt nog wel gebruik van een licentie - met bijbehorende licentiecode - om van LRP gebruik te kunnen maken.

De lokaal beheerder hoeft aan de LRP-gebruiker geen fysieke digipass meer ter beschikking te stellen, maar:

  • vraagt aan de gebruiker om de LRP inlog-app te installeren
  • stuurt de gebruiker vanuit LRP een QR-code toe
  • de gebruiker scant de QR-code ('offline activatie') door middel van de LRP inlog-app
  • de app (en de telefoon) zijn nu gekoppeld2 aan de licentie om LRP te kunnen gebruiken

Gebruikers

Het overzicht Gebruikers in LRP toont alle rollen (of combinatie-rol LA-BA) met de daaraan gekoppelde personen en die rechten hebben binnen uw gemeente.
Als deze personen maken - per rol - gebruik van een licentie van uw gemeente.

Open het overzicht gebruikers via menu Beheer > Gebruikers > Gebruikers

Gebruikers

Gebruikers

Maak uw keuze uit: gebruiker aanmaken, bewerken, verwijderen

Gebruiker lange tijd niet ingelogd

Als een LRP-gebruiker de afgelopen 6 maanden niet heeft ingelogd dan krijgt de LB hiervan een melding (tegel) in het dashboard.

Het staat u vrij om na te gaan waarom er zolang geen gebruik is gemaakt van LRP. Mogelijk heeft de betreffende persoon geen taak meer en kunt u deze gebruiker uit LRP verwijderen. U krijgt daardoor weer een sleutel beschikbaar voor uw gemeente.

Licenties

Het overzicht Licenties in LRP toont licenties van uw gemeente. Tevens toont het overzicht de persoon die gebruik maakt van deze licentie.

Open het overzicht licenties via menu Beheer > Gebruikers > Licenties

Alle licenties

In dit overzicht staan alle (gebruikt en ongebruikt) licenties van uw gemeente

Licenties - alle licenties

Licenties - alle licenties
Ongebruikte licenties (opzeggen)

In dit overzicht staan de licenties van uw gemeente die nog niet aan een gebruiker/rol zijn gekoppeld

Licenties - ongebruikte licenties

Licenties - ongebruikte licenties

Vanuit dit overzicht kunt u ongebruikte licenties opzeggen, dat wil zeggen dat u de licentie 'teruggeeft' aan de Dienstenorganisatie.
Als het een extra, betaalde licentie betreft dan wordt deze niet meer in rekening gebracht.

Sleutelwissels / Migratie-overzicht

Het Migratieoverzicht toont alle alle 'oude' licenties van digipassen die zijn overgestapt naar een 'digitale' licentie.

Open het Migratieoverzicht via menu Beheer > Gebruikers > Gebruikers > knop Sleutelwissels

Migratie-overzicht

Migratie-overzicht

  1. De prijs voor een licentie is gebaseerd op de administratiekosten, de kosten voor de LRP inlog-app (deze app is voor de gebruiker gratis) en de kosten die verbonden zijn met de instandhouding van de beveiliging en toegangscontrole van LRP 

  2. De LRP inlog-app wisselt geen informatie uit met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland of de leverancier van de app.