Bestuur

 • Klik in het menu op KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Indeling > Wijkgemeente > Bestuur

De hier ingevulde gegevens worden doorgegeven aan de Belastingdienst (voor het opvragen van het RSIN-nummer), aan FRIS en worden gebruikt bij de communicatie met de diverse colleges en commissies van uw wijkgemeente.

E-Jaarboek

De gegevens die u hier invult/aanpast worden ook (gedeeltelijk) getoond in het E-Jaarboek van De Protestantse Kerk.
U kunt, als lokaal beheerder, ook de gegevens van deze wijkgemeente direct aanpassen in het E-Jaarboek. Deze wijzigingen in het E-Jaarboek worden weer doorgevoerd in LRP bij de betreffende wijkgemeente.

Wijkkerkenraad

Wijkgemeentedossier - wijkkerkenraad

Wijkgemeentedossier - wijkkerkenraad
 • Vul de gevraagde contactgegevens in, maak daarbij zo veel mogelijk gebruik van 'administratieve' adressen (centraal adres of postbus, scriba@protest...nl).

Wijkraad van kerkrentmeesters (CvK)

Contactgegevens

Gemeenteoverzicht - College van kerkrentmeesters

Vul de gevraagde contactgegevens in, maak daarbij zo veel mogelijk gebruik van 'administratieve' adressen (centraal adres of postbus, cvk@protest...nl).

 • Als u bij E-mailadres facturen een e-mailadres invult dan worden de facturen van de Dienstenroganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland voor dit college naar dit 'e-maildres facturen' gestuurd.
  Ontbreekt dit adres, dan worden de facturen naar het (algemene) e-mailadres van dit college gestuurd.
  Wenst u de facturen niet per e-mail te ontvangen dan moet u bij dit college beide e-mailadressn verwijderen.

ANBI-gegevens en KVK-gegevens worden alleen getoond bij wijkgemeenten van Bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid.

ANBI-gegevens

Vul het adres (geldige URL) van de ANBI-pagina van de wijkgemeente (CvK) in.
Dit adres is verplicht en moet rechtstreeks leiden naar een pagina waarop de ANBI-gegevens van de wijkgemeente staan vermeld.

KVK-gegevens

Mede vanwege de invoering van e-Herkenning door de overheid worden alle gemeente en diaconieën ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk draagt zorg voor het aanmelden van het CvK en CvD van wijkgemeenten van Bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid bij de Kamer van Koophandel (KVK). Het KVK zal na aanmelding schriftelijk de vereiste gegevens doorgeven aan de wijkgemeente. De Dienstenorganisatie verzorgt ook het doorgeven van de wijzigingen die u in LRP invoert.

Ten behoeve van de inschrijving van de CvK en CvD van wijkgemeenten van Bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid dient de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk onder andere een bezoekadres op te geven.
Daarvoor maken we gebruik van het adres (geen postbus) van een van de kerkgebouwen die u in LRP onder het kopje Locaties voor uw gemeente heeft vastgelegd.

Selecteer met behulp van de knop Selecteer bezoekadres KvK voor het College van Kerkrentmeesters (= uw gemeente) een bezoekeadres.
Een bezoekadres mag geen postbus zijn en mag niet naar een natuurlijk persoon leiden.

Wijkraad van diakenen (CvD)

Contactgegevens

Gemeenteoverzicht - College van diakenen

Vul de gevraagde contactgegevens in, maak daarbij zo veel mogelijk gebruik van 'administratieve' adressen (centraal adres of postbus, cvk@protest...nl).

 • Als u bij E-mailadres facturen een e-mailadres invult dan worden de facturen van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland voor dit college naar dit 'e-maildres facturen' gestuurd.
  Ontbreekt dit adres, dan worden de facturen naar het (algemene) e-mailadres van dit college gestuurd.
  Wenst u de facturen niet per e-mail te ontvangen dan moet u bij dit college beide e-mailadressn verwijderen.

ANBI-gegevens en KVK-gegevens worden alleen getoond bij wijkgemeenten van Bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid.

ANBI-gegevens

Vul het adres (geldige URL) van de ANBI-pagina van de diaconie van de wijkgemeente (CvD) in.
Dit adres is verplicht en moet rechtstreeks leiden naar een pagina waarop de ANBI-gegevens van de diaconie van uw wijkgemeente staan vermeld.

KVK-gegevens

Mede vanwege de invoering van e-Herkenning door de overheid worden alle gemeente en diaconieën ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk draagt zorg voor het aanmelden van het CvK en CvD van wijkgemeenten van Bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid bij de Kamer van Koophandel (KVK). Het KVK zal na aanmelding schriftelijk de vereiste gegevens doorgeven aan de wijkgemeente. De Dienstenorganisatie verzorgt ook het doorgeven van de wijzigingen die u in LRP invoert.

Ten behoeve van de inschrijving van het CvK en CvD van wijkgemeenten van Bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid dient de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk onder andere een bezoekadres op te geven.
Daarvoor maken we gebruik van het adres (geen postbus) van een van de kerkgebouwen die u in LRP onder het kopje Locaties voor uw gemeente heeft vastgelegd.

Selecteer met behulp van de knop Selecteer bezoekadres KvK voor het College van Diakenen een bezoekeadres.
Een bezoekadres mag geen postbus zijn en mag niet naar een natuurlijk persoon leiden.

Commissies

Gemeenteoverzicht - College van kerkrentmeesters

Onder het kopje Commissies kunt u eventuele commissies in uw gemeente en wijkgemeente vastleggen. De commissie-types worden centraal beheerd.

Ambten en functies

Onder dit tabblad staan de ambten en (kerkelijke) functies van de wijkgemeente.