Sortering wijzigen / verwijderen

Sorteringen wijzigen

Kijk vóór het wijzigen eerst onder tabblad Gebruik waar de betreffende sortering in gebruik is.

  • Open menu Beheer > Sorteringen > Gemeente

  • Voeg toe, verwijder of wijzig de (attributen van de) velden van de sortering.
    Kijk hier voor uitleg over sorteringen in LRP.

    Sorteringen verwijderen

Kijk vóór het verwijderen eerst onder tabblad Gebruik waar de betreffende sortering in gebruik is.

  • Open menu Beheer > Sorteringen > Gemeente

  • Verwijder de sortering, en bevestig dat u de geselecteerde sortering daadwerkelijk wilt verwijderen.