Nieuw ingekomenen

In het menu onder Overzichten > Nieuw ingekomenen ziet u in één overzicht alle nieuw ingekomen geregistreerden die binnen uw autorisatie vallen en die voldoen aan de criteria in het blokje tijdelijke instellingen.

Overzicht nieuw ingekomenen

Overzicht nieuw ingekomenen

Uit dit overzicht worden gefilterd:

  • personen die, nadat zij zijn vertrokken, binnen twee maanden weer opnieuw in dezelfde (wijk)gemeente zijn ingeschreven (eventueel als voorkeurlid)
  • personen die nieuw zijn ingeschreven met een leeftijd van 0 jaar (kinderen)

U kunt de nieuw ingekomenen over een periode van maximaal 1 jaar opvragen.
De tijdelijke instellingen worden niet bewaard.