Nieuw ingekomenen

Nieuw ingekomenen

In het menu onder Overzichten => Nieuw ingekomenen ziet u in één overzicht alle nieuw ingekomen geregistreerden die binnen uw autorisatie vallen en die voldoen aan de criteria in het blokje tijdelijke instellingen.

Uit dit overzicht worden gefilterd:

  • personen die, nadat zij zijn vertrokken, binnen twee maanden weer opnieuw in dezelfde (wijk)gemeente zijn ingeschreven (eventueel als voorkeurlid)
  • personen die nieuw zijn ingeschreven met een leeftijd van 0 jaar (kinderen)

U kunt de nieuw ingekomenen over een periode van maximaal 1 jaar opvragen.
De tijdelijke instellingen worden niet bewaard.