Handmatige invoer ontvangsten

Instructievideo handmatig nieuwe ontvangsten invoeren

Ontvangsten en storneringen waarvan u alleen een (niet geautomatiseerd verwerkbaar) dagafschrift van de bank ontvangt kunnen alleen handmatig in LRP worden geboekt.

 • Open menu Bijdragenadministratie > Ontvangsten & storneringen

Ontvangsten & storneringen - boekstukken

Ontvangsten & storneringen - boekstukken
 • klik op Nieuw, kies type Handmatig voor het verwerken van het dagafschrift en klik op Volgende.

Boekstuk

Boekstuk
 • Vul het boekstuknummer en de datum

Er zijn nu twee mogelijkheden:

Handmatig nieuwe ontvangsten invoeren

 • Klik in tabblad Ontvangsten op Nieuw

 • Geef de ontvangst eventueel een omschrijving en zoek de geregistreerde/overig contact op.
  U kunt een geregistreerde/overig contact opzoeken via:

  • Geregistreerdenummer (ook van overleden geregistreerden)
  • Aanschrijfnaam (bevat)
  • Adresvelden (bevatten)
  • IBAN (bevat)
  • Overig contact

Na selecteren van de gewenste persoon vult LRP automatisch de persoonsgegevens en de standaard IBAN van de betreffende persoon in.

 • Onder het kopje Toezeggingen staan de (niet gearchiveerde) jaren per fonds/fondsen waarvoor de geregistreerde een toezegging heeft gedaan. U kunt op actiejaar filteren.

Ontvangst inboeken - toezeggingen

Ontvangst inboeken - toezeggingen
 • Selecteer de gewenste toezegging en klik op Ken bedrag toe aan toezegging.

Toezeggingen - ken bedrag toe

Toezeggingen - ken bedrag toe
 • Vul het ontvangen bedrag in dat voor dit fonds / actiejaar is bedoeld en klik op Opslaan.

  Het overzicht met termijnen is slechts informatief, zie hier voor meer informatie over het verwerken (salderend' boeken) van ontvangsten door LRP.

 • Onder het kopje Toegekende bedragen kunt u:

  • een toegekend bedrag wijzigen/corrigeren/verwijderen;
  • een ontvangst aan een (ander) fonds / actiejaar toekennen waarvoor de geregistreerde géén toezegging heeft gedaan (Toekennen aan ander fonds).

Toekennen aan ander fonds - ken bedrag toe

Toekennen aan ander fonds - ken bedrag toe
 • Vul het bedrag in, selecteer het fonds en het gewenste actiejaar waaraan de ontvangst moet worden toegekend en bewaar de gewijzigde toezegging.

 • Klik op Opslaan en volgende invoeren of op Opslaan & sluiten.

 • Wanneer klaar met boeken, klik in het boekstuk op Opslaan en totalen berekenen, LRP werkt nu de totalen van het boekstuk, actiejaar en fonds bij.

Snelle invoer ontvangsten

Bij snelle invoer ontvangsten bevestigt u voor een fonds / actiejaar / termijn de ontvangst van een volledig termijnbedrag (betaalwijze acceptgiro, SKG/iDEAL e-mail of betaalwijze 'overig').
Als geen incassorun inleest (en met de bank een incasso-contract is afgesloten waarin incasso's individueel worden teruggemeld via het dagafschrift) dan kunt u ook de ontvangst een incasso bevestigen.
Termijnen die al voldaan zijn worden in dit overzicht niet getoond.

Verschil tussen 'snelle invoer ontvangsten' en (normaal) inboeken van een ontvangst:

 • bij het (normaal) inboeken kan de ontvangst kunt u deze flexibel toekennen;
 • bij de snelle invoer kunt u alleen kiezen voor een volledig bedrag voor het geselecteerde fonds, actiejaar en maand.

Ook bij 'snelle invoer ontvangsten' boekt LRP éérst op onvolledige en openstaande (oude) termijnen.

 • Klik in het scherm Boekstuk (type handmatig) op het tabblad Snelle invoer en selecteer respectievelijk het Fonds, (actie)jaar en de maand waarvoor een ontvangst wilt boeken.

  Boekstuk - snelle invoer

  Boekstuk - snelle invoer

  LRP toont nu de incasso's, acceptgiro's, iDEAL e-mails en betaalwijze 'overig' van alle deelnemers voor het geselecteerde fonds / actiejaar / maand.

 • LRP toont alleen de maanden waarvoor is gegenereerd en waarvoor nog geen ontvangst is geboekt.
 • met de knop Toon zoekveld kunt u direct zoeken naar een geregistreerde, IBAN, betalingskenmerk, etc.
 • Selecteer een of meerdere regels in dit overzicht en klik op Bevestig Ontvangst.

 • Wanneer klaar met boeken, klik in het boekstuk op Opslaan en totalen berekenen, LRP werkt nu de totalen van het boekstuk, actiejaar en fonds bij.