Ontvangsten inboeken

Inhoud

Inleiding

Ontvangsten worden geboekt in een boekstuk. U kunt per bankafschrift of bankbestand een nieuw boekstuk aanmaken. Geef elk boekstuk voor identificatie en snel terugzoeken een uniek nummer (letters zijn niet toegestaan). Als u met meerdere 'financiële stromen' werkt (meerdere bankrekeningen, kas) dan zou u dit terug kunnen laten komen in de boekstuknummers.

Bijvoorbeeld: u hebt kasboekingen en 3 bankrekeningen. De kas en 2 bankrekeningen boekt u handmatig, van 1 bankrekening leest u een bankbestand in. U verwerkt wekelijks. U zou dan de volgende boekstuknummering kunnen gebruiken:

  • Bankrekening 1: boekstuk 1001 t/m 1052
  • Bankrekening 2: boekstuk 2001 t/m 2052
  • Bankrekening 3: boekstuk 3001 t/m 3052
  • Kas: boekstuk 4001 t/m 4052

De eerste twee cijfer geeft de financiële stroom (bankrekening) aan, de laatste twee cijfers het weeknummer of gewoon een volgnummer.

Toekenning ontvangsten

LRP kent een ontvangst van een deelnemer, op basis van identificatie (matching), toe aan de oudste openstaande termijn(en) van de toezegging van de deelnemer voor het betreffende actiejaar van het fonds.

Verwerken ontvangst over openstaande termijnen

Verwerken ontvangst over openstaande termijnen

Typen boekstukken

Handmatig

Kies dit boekstuktype als u handmatig een bankafschrift of een kasstuk gaat boeken.

Digitaal

Kies dit boekstuktype als u een bankbestand wilt inlezen. LRP verwerkt, na de invoering van SEPA, bestandsformaat CAMT (CAMT.053).
Het CAMT-bestand bevat voor verwerking in LRP de volgende informatie:

  • overboekingen (met IBAN);
  • periodieke overboekingen;
  • geweigerde incasso's en storneringen n.a.v. automatische incasso;
  • een eventuele totaal-regel incassoresultaat wordt door LRP genegeerd.
Incassorun

Kies dit boekstuktype voor het inboeken van de gegenereerde incassobatch. Geweigerde opdrachten en terugboekingen (storno's) worden in het CAMT-bestand teruggemeld en via het type Digitaal ingelezen. In het digitale dagafschrift kan eventueel een totaal-regel van het incassoresultaat voorkomen, deze wordt door LRP genegeerd.

Ontvangsten via SKG Collect (SKG/iDEAL)

Betalingen die gedaan zijn via de SKG/iDEAL betaalwijze worden door SKG teruggemeld aan LRP voor automatische verwerking door LRP of teruggemeld in een dagafschrift.
Voor meer informatie zie de website van SKG Collect.

Handmatig inboeken storno's

Kies voor boekstuktype Handmatig als u storno's handmatig inboekt.

Ontvangsten in fondsen

De geboekte ontvangsten vindt u in in het fonds, menu Deelnemers > Ontvangsten. Vanuit dit overzicht ontvangsten kunt u rechtstreeks het betreffende boekstuk openen met de knop Open boekstuk.

Fonds - ontvangsten

Fonds - ontvangsten