FRIS

  • Klik in het menu op KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Indeling > Wijkgemeente > Fris

Voor zover voor uw wijkgemeente van toepassing, zie hoofdstuk Fris bij 'Beheren gemeente'.