FRIS

Voor zover voor uw wijkgemeente van toepassing, zie hoofdstuk Fris bij 'Beheren gemeente'.