Vrije gebieden in sortering

Vrije gebieden in sortering

Inleiding
Ten behoeve van het genereren van looplijsten en bezorglijsten bij fondsen kunt u vrije gebieden opnemen in de sortering (voorheen moest dit in het fonds worden vastgelegd).
Ook hier geldt dat de plaats in de sortering van belang is.

Voorbeeld van onjuist gebruik:

 1. Woonplaats - oplopend
 2. Straat - oplopend
 3. Postcode - oplopend
 4. Huisnummer - oplopend
 5. Huisletter - oplopend
 6. Achternaam - oplopend
 7. Vrij gebied - oplopend

Juister is:

 1. Vrij gebied - oplopend (of ónder Woonplaats)
 2. Woonplaats - oplopend
 3. Straat - oplopend
 4. Postcode - oplopend
 5. Huisnummer - oplopend
 6. Huisletter - oplopend
 7. Achternaam - oplopend

Bij het selecteren van vrije gebieden in de sortering verschijnt onderstaand scherm.

1
2
 • Bewaar tenslotte de sortering.