Financiële basisgegevens

De hierna beschreven procedure voor de gemeente geldt ook voor de wijkgemeente.

IBAN

Algemeen

In het overzicht van IBAN nummers staan alle IBAN's die bij de gemeente in gebruik zijn. U kunt IBAN's toegevoegen, bewerken of verwijderen.

Het wijzigen van een IBAN nummer kan gevolgen hebben voor de bijdragenadministratie van de hele gemeente!

De volgende beperkingen gelden voor de registratie van IBAN's in LRP:

 • Het is niet toegestaan een IBAN van een gemeente ook bij een wijkgemeente te registreren (en vice versa);
 • Het is niet toegestaan een IBAN van een geregistreerde óók bij een (wijk)gemeente te registreren.
 • Open het Gemeenteoverzicht of selecteer in het gemeenteoverzicht de juiste wijkgemeente en klik op het tabblad Financieel.

  Gemeenteoverzicht - financieel

  Gemeenteoverzicht - financiee
 • Klik op de knop Nieuw om een nieuwe IBAN op te voeren

  IBAN nieuw
  • Vul een geldig International Bank Account Number (IBAN) nummer in.
  • Vul de officiële tenaamstelling van de rekening in.
  • Vul in het veld incassant-ID een geldige incassant-ID van uw (wijk)gemeente in. Deze ontvangt u van uw bank bij het afsluiten van een Europees Incassocontract. Elke rechtspersoon krijgt één incassant-ID.

   Neem voor het verkrijgen van een incassant-ID - als (wijk)gemeente - contact op de Dienstenorganisatie.

Dienstverlening door de DO
 • In overleg met de gemeente kan worden vastgelegd (DO mag betalingsverantwoording inlezen) of, naast uzelf, ook de dienstenorganisatie voor deze rekening bankbestanden mag inlezen/verwerken.
  In dat geval verschijnt bij het inlezen van bankbestanden door uzelf de waarschuwing: 'De dienstenorganisatie mag voor bankrekening xxxxxxxxx ook betalingsverantwoording inlezen. Controleer s.v.p. dat de gegevens in dit bestand nog niet eerder zijn ingelezen.'

 • Als de Dienstenorganisatie (DO) in uw opdracht gebruik maakt van deze IBAN dan zet zij bij deze IBAN DO gebruik bankrekening op Ja. (U kunt dit zien in het overzicht IBAN's).

  • U kunt dan zelf geen wijzigingen doorvoeren in de gegevens van de IBAN.
  • U kunt opgeven dat u betaalwijze automatische incasso (toch) in eigen beheer wilt uitvoeren.

In beide bevallen betreft het betaalde dienstverlening.