Fondsenrapportage

Deze rapportage stelt u in staat om van één of meer fondsen over één of meer jaren een groot aantal gegevens in één overzicht samen te brengen.

Zo kunt u van één of meerdere fondsen bijvoorbeeld de stand van toezeggingen en/of ontvangsten op een bepaald moment in het jaar over de geselecteerde jaren opvragen en met elkaar vergelijken. In de huidige versie van LRP heeft u de beschikking over de beta-versie hiervan.

Ook is deze rapportage het alternatief voor de vroegere "Verzamelfondsen".

Fondsenrapportage

Fondsenrapportage

Toelichting op de gegevens die u kunt exporteren, van de aangekruiste fondsen voor de opgegeven jaren (terug te vinden in het overzicht actiejaren in het fondsscherm):

 • Toegezegd: som van alle bedragen toegezegd
 • Ontvangen: som van alle bedragen ontvangen
 • Ontvangen toegezegd: som van alle bedragen ontvangen toegezegd
 • Ontvangen niet toegezegd: som van alle bedragen ontvangen niet toegezegd
 • Nog te ontvangen: som van alle bedragen nog te ontvangen
 • Uitnodigingen: aantal uitnodigingen
 • Uitnodigingen per e-mail: aantal uitnodigingen
 • Deelnemers: aantal deelnemers (= aantal toezeggingen)
 • Deelnemers per betaalwijze:
  aantal toezeggingen per betaalwijze, alle betaalwijzen worden apart geteld, ongeacht of ze gebruikt worden in het fonds.
 • Toegezegd per betaalwijze:
  som toegezegde bedragen per betaalwijze, alle betaalwijzen worden apart geteld, ongeacht of ze gebruikt worden in het fonds.
 • Ontvangen per betaalwijze: som van ontvangen bedragen (met een toezegging!), per betaalwijze. Alle betaalwijzen worden apart geteld, ongeacht of ze gebruikt worden in het fonds.
 • Toegezegd stand per week:
  som toegezegde bedragen van toezeggingen ingevoerd t/m genoemde week, met kolom week 0 (vóór 1 januari actiejaar ingevoerd, denk ook aan periodieke schenkingen) t/m week 0. Het is accumulatief, dus toegezegd week 3 betekent toegezegd t/m week 3, incl. week 0 t/m week 2. Er wordt gekeken naar de invoerdatum van de toezegging.
 • Toegezegd stand per kwartaal:
  som toegezegde bedragen van toezeggingen ingevoerd t/m genoemde kwartaal, met kolom kwartaal 0 (vóór 1 januari actiejaar ingevoerd, denk ook aan periodieke schenkingen) t/m kwartaal 4. Het is accumulatief, dus toegezegd kwartaal 3 betekent toegezegd t/m kwartaal 3, incl. kwartaal 0 t/m kwartaal 2. Er wordt gekeken naar de invoerdatum van de toezegging.
 • Toegezegd per maand: som toegezegde bedragen van termijnen voor betreffende maand.
 • Deelnemers per leeftijd1:
  aantal toezeggingen voor geregistreerden met genoemde leeftijd. Dit is op basis van het jaartal in het geboortejaar, vergeleken met actiejaar. Jaren per 10, uitgezonderd 0-20, 90+ en onbekend.
 • Toegezegd per leeftijd1:
  som toegezegde bedragen voor geregistreerden met genoemde leeftijd. Dit is op basis van het jaartal in het geboortejaar, vergeleken met actiejaar. Jaren per 10, uitgezonderd 0-20, 90+ en onbekend.
 • Ontvangen per leeftijd1:
  som van ontvangen bedragen (met een toezegging!) voor geregistreerden met genoemde leeftijd. Dit is op basis van het jaartal in het geboortejaar, vergeleken met actiejaar. Jaren per 10, uitgezonderd 0-20, 90+ en onbekend.
 • Nieuwe toezeggingen:
  aantal toezeggingen waarbij voor betreffende deelname géén toezegging in vorige jaar is. Er wordt niet gekeken naar twee jaar geleden of langer.
 • Nieuw toegezegd:
  som toegezegd bedrag waarbij voor betreffende deelname géén toezegging in vorige jaar is. Er wordt niet gekeken naar twee jaar geleden of langer.
 • Verloren toezeggingen:
  aantal toezeggingen uit vorig jaar waarbij voor betreffende deelname géén toezegging in huidige jaar is. Reden kan zijn overleden, uitgeschreven, vertrokken, niets toegezegd.
 • Verloren toegezegd:
  som toegezegd bedrag uit vorig jaar waarbij voor betreffende deelname géén toezegging in huidige jaar is. Reden kan zijn overleden, uitgeschreven, vertrokken, niets toegezegd.

 1. Iemand die op 1 januari in het actiejaar 20 wordt, wordt niet meegeteld in categorie 20-30, enz. Het gaat dus eigenlijk om de leeftijd op 31 dec (actiejaar-1) om 23:59.