Vrije gebieden

Maak uw keuze

Inleiding

Het postcodegebied van een gemeente is onderverdeeld in (ten minste) één of meer wijkgemeenten. Een (wijk)gemeente kan verder worden onderverdeeld in (ten minste) één of meer secties.

Naast deze verdeling is ook een verdeling mogelijk in zogenaamde vrije gebieden. Deze vrije gebieden zijn, net, net als bvb secties, gebaseerd op postcodes.

Zij worden meestal gebruikt voor het geografisch indelen van (wijk)gemeente in gelijksoortige gebieden (een reeks gebieden met een gemeenschappelijke functie, bijvoorbeeld bezorggebied kerkblad, bezorggebied (uitnodigings)brieven, bezoekgebied, etc.).

Vrije gebieden kunnen worden gebruikt voor het gestructureerd afdrukken van looplijsten; vrije gebieden kunnen daarom in sorteringen worden gebruikt.

Enkele kenmerken:

  • vrije gebieden zijn geografisch (postcodegebied) bepaald.
  • voor praktisch gebruik is het nodig dat (gelijksoortige) vrije gebieden elkaar qua gebiedsomvang niet overlappen.
  • vrije gebieden kunnen grondgebied/postcodegebied bevatten dat buiten het grondgebied van de kerkelijke gemeente ligt.
  • De lokaal beheerder (LB) de ledenadministrateur (LA) en de bijdragenadministrateur (BA) kunnen vrije gebieden maken, bewerken en verwijderen.

Geregistreerden horen, gebaseerd op de postcode waarop zij wonen, automatisch tot één of meerdere vrije gebieden.

Het vrije gebied verschilt van de sectie:

  • secties mogen elkaar qua grondgebied niet overlappen;
  • secties kunnen geen grondgebied buiten de kerkelijke gemeente bevatten.
  • de rol van pastoraal werker kan worden gekoppeld aan één of meerdere secties, niet aan vrije gebieden.

Actualiseer handmatig een vrij gebied voordat u deze gebruikt met de knop (Her)bepaal geregistreerden en overige contacten.
Vrije gebieden die in selecties worden gebruikt worden automatisch geactualiseerd.

Zie ook Postcodetabel gebruik