Vrije gebieden

Inleiding

Een gemeente en/of wijkgemeente kan onderverdeeld worden in één of meerdere vrije gebieden.

Zij worden meestal gebruikt voor het geografisch indelen van (wijk)gemeente in gelijksoortige gebieden (een reeks gebieden met een gemeenschappelijke functie, bijvoorbeeld bezorggebied, bezoekgebied, etc.).

Vrije gebieden worden onder andere gebruikt voor het gestructureerd afdrukken van looplijsten; vrije gebieden kunnen daarom in sorteringen worden gebruikt.

Enkele kenmerken:

 • vrije gebieden zijn geografisch (postcodegebied) bepaald.
 • voor praktisch gebruik is het ongewenst dat (gelijksoortige) vrije gebieden elkaar qua gebiedsomvang overlappen.
 • vrije gebieden kunnen grondgebied/postcodegebied bevatten dat buiten het grondgebied van de kerkelijke gemeente ligt.

Geregistreerden horen, gebaseerd op de postcode waarop zij woonachtig zijn, automatisch tot één of meerdere vrije gebieden.

Het vrije gebied verschilt van de sectie:

 • secties mogen elkaar qua grondgebied niet overlappen;
 • secties kunnen geen grondgebied buiten de kerkelijke gemeente bevatten.
 • Actualiseer een vrij gebied voordat u deze gebruikt.
 • Vrije gebieden die in selecties worden gebruikt worden automatisch geactualiseerd.
 • De lokaal beheerder (LB) de ledenadministrateur (LA) en de bijdragenadministrateur (BA) kunnen vrije gebieden maken, bewerken en verwijderen.

Vrij gebied maken

 • Open het Gemeenteoverzicht. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer desgewenst de juiste wijkgemeente.
 • Klik op het tabblad Vrije gebieden.

  Gemeentedossier - Vrije gebieden

  Gemeentedossier - Vrije gebieden
 • Klik op Nieuw

  Vrij gebied toevoegen / bewerken

  Vrij gebied toevoegen / bewerken
 • Voer alle verplichte velden in en klik op de knop Voeg toe om postcodegebieden aan het vrije gebied toe te voegen.

Postcodes toevoegen aan vrij gebied

Postcodes toevoegen aan vrij gebied
1
2
 • Selecteer de postcodes om toe te voegen.
  Maak indien nodig gebruik van de knoppen Binnen gemeente of Buiten gemeente.
  LRP toont altijd alleen maar die personen die bij uw (wijk)gemeente geregistreerd zijn.

 • Wanneer gereed, sluit het venster voor toevoegen en Bewaar het vrijgebied met (her)bepalen of zonder (her)bepalen.

Vrij gebied wijzigen

Bij het wijzigen van een vrij gebied kunt u postcodegebieden aan het vrije gebied toevoegen of postcodegebieden uit het vrije gebied verwijderen.
Zie Vrij gebied maken en kies voor Bewerken.

Na het wijzigen van een vrij gebied moeten de geregistreerden en overige contacten wordn herbepaald.

Postcodegebied opdelen

Het kan voorkomen dat u een lange straat wilt opdelen over verschillende vrije gebieden:

 • Selecteer de op te delen postcode (straat) en klik op Bewerken, pas de huisnummerreeks aan (bijvoorbeeld van 1 t/m 253 naar 1 t/m 123);

  Postcodegebied opdelen - deel 1

  Postcodegebied opdelen - deel 1
 • Open een tweede vrije gebied en voeg hetzelfde postcodegebied toe aan dit tweede vrije gebied.
  Selecteer de hierboven aangepast postcode (straat) en klik op Bewerken, pas handmatig de huisnummerreeks aan (bijvoorbeeld van 1 t/m 253 naar 125 t/m 253).
  Voorkom hierbij overlap!

  Postcodegebied opdelen - deel 2

  Postcodegebied opdelen - deel 2
 • Herbepaal de geregistreerden en overige contacten.

Vrij gebied verwijderen

Het verwijderen van een vrij gebied kan niet ongedaan worden gemaakt!
Het verwijderen van een vrij gebied dat in gebruik is in een sortering kan tot onvoorspelbare resultaten leiden.

Zie Vrij gebied maken en kies voor Verwijderen