Vrije gebieden

Maak uw keuze

Inleiding

Het postcodegebied van een gemeente is onderverdeeld in (ten minste) één of meer wijkgemeenten. Een (wijk)gemeente kan verder worden onderverdeeld in (ten minste) één of meer secties.

Naast deze verdeling is ook een verdeling mogelijk in zogenaamde vrije gebieden. Deze vrije gebieden zijn, net, net als bvb secties, gebaseerd op postcodes.

U kunt vrije gebieden gebruiken voor

  • het geografisch indelen van (wijk)gemeente in gelijksoortige gebieden (een reeks gebieden met een gemeenschappelijke functie, bijvoorbeeld bezorggebied kerkblad, bezorggebied (uitnodigings)brieven, bezoekgebied, etc.).
  • het gestructureerd afdrukken van looplijsten; u kunt vrije gebieden gebruiken in sorteringen.

Enkele kenmerken:

  • vrije gebieden zijn geografisch (postcodegebied) bepaald.
  • voor praktisch gebruik is het nodig dat (gelijksoortige) vrije gebieden elkaar qua gebiedsomvang niet overlappen.
  • vrije gebieden kunnen grondgebied/postcodegebied bevatten dat buiten het grondgebied van de kerkelijke gemeente ligt.
  • De lokaal beheerder (LB) de ledenadministrateur (LA) en de bijdragenadministrateur (BA) kunnen vrije gebieden maken, bewerken en verwijderen.

Geregistreerden horen, gebaseerd op de postcode waarop zij wonen, automatisch tot één of meerdere vrije gebieden.

Het vrije gebied verschilt van de sectie:

  • secties mogen elkaar qua grondgebied niet overlappen;
  • secties kunnen geen grondgebied buiten de kerkelijke gemeente bevatten.
  • de rol van pastoraal werker kan worden gekoppeld aan één of meerdere secties, niet aan vrije gebieden.

Actualiseer eerst een vrij gebied met de knop (Her)bepaal geregistreerden en overige contacten voordat u deze gebruikt.

  • LRP actualiseert automatisch de vrije gebieden die in selecties worden gebruikt.