Verjaardagen

Verjaardagen op het startscherm

In het startscherm toont LRP de eerstkomende verjaardagen van de aan u toegewezen geregistreerden.

Wélke verjaardagen en over wélke periode is afhankelijk van uw persoonlijke instellingen.

Verjaardagen

Verjaardagen

In dit overzicht kun u het volgende doen:

  • Bekijk alle voor een volledig overzicht van álle verjaardagen;
  • om direct de betreffende geregistreerde te openen;

Volledig overzicht verjaardagen

Klik op Bekijk alle voor een overzicht van alle verjaardagen die voldoen aan uw persoonlijke instellingen (in het startscherm toont LRP slechts een beperkt aantal van de eerstaankomende verjaardagen).

Verjaardagen

Verjaardagen

Zie ook: overzicht levensmomenten