Subselecties - onderverdeling

U kunt het resultaat van uw selectie in LRP verder onderverdelen:

Onderverdeling e-mail

Zie Subselecties - Extra .

Onderverdeling op leeftijd

Subselecties - onderverdeeld op leeftijd

Subselecties - onderverdeeld op leeftijd

Scenario
U wilt uw deelnemers benaderen met drie verschillende brieven, per leeftijdscategorie een aparte brief.
Daarvoor maakt u in uw selectie 3 subselecties:

 • 'jonge' geregistreerden
 • 'oudere' geregistreerden, en de
 • geregistreerden tussen deze twee leeftijdcategorieën

Schematisch:

In onderstaand instructie

 • maken we een selectie met subselecties gebaseerd op leeftijd

  Selectie met subselectie aanmaken

  Selectie met subselectie aanmaken
 • stellen we de categorieën per leeftijdgrenzen in

  Subselectie onderverdeling leeftijd

  Subselectie onderverdeling leeftijd
 • maken we de subselecties

  Subselecties maken

  Subselecties maken
  • Klik op het oogje voor het
 • genereren we het resultaat van de subselecties

  Subselecties uitvoeren

  Subselecties uitvoeren

  Subselecties uitvoeren

  Subselecties uitvoeren
 • passen we de categorieën per leeftijdgrenzen aan

  Subselectie aanpassen leeftijd

  Subselectie aanpassen leeftijd
 • genereren we opnieuw de subselecties

  Subselectie opnieuw aanmaken

  Subselectie opnieuw aanmaken

Onderverdeling op geefgedrag

Subselecties - onderverdeeld op geefgedrag

Subselecties - onderverdeeld op geefgedrag

Scenario
U wilt bepaalde groepen (potentiële) deelnemers met een aparte brief benaderen.
Het gaat om deelnemers die in een bepaald actiejaar voor een bepaald bedrag (ontvangen) hebben deelgenomen aan een specifiek fonds.
Daarvoor maakt u in uw (hoofd)selectie 1 subselectie waarin u deze 'gulle gevers' selecteert.

Schematisch:

In onderstaand instructie:

 • maken we een selectie met een subselecties gebaseerd op geefgedrag
 • stellen we het minimumbedrag ontvangen in
 • genereren we de subselectie
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselectie

Onderverdeling op geefgedrag en apart extra subselectie met jongeren

Subselecties - onderverdeeld op geefgedrag en apart extra subselectie met jongeren

Subselecties - onderverdeeld op geefgedrag en apart extra subselectie met jongeren

Scenario
U wilt (potentiële) deelnemers met een aparte brief benaderen:

 • deelnemers die in een bepaald actiejaar voor een bepaald bedrag (ontvangen) hebben deelgenomen aan een specifiek fonds
 • los van een fonds/actiejaar een aparte subselectie met jongeren (gebaseerd op leeftijd)

Daarvoor maakt u in uw selectie 2 subselecties, waarin u deze 'gulle gevers' en de jongeren selecteert.

Schematisch:

In bovenstaande schematische weergave komt 1 persoon voor in beide subselecties!
In het fonds kunt u - door middel van de volgorde van de subselecties - bepalen of deze persoon als 'gulle gever' of als jongere wordt behandeld.

In onderstaand instructie:

 • maken we een selectie met een subselecties gebaseerd op geefgedrag
 • stellen we het minimumbedrag ontvangen in
 • selecteren we een extra subselectie gebaseerd op leeftijd (jongeren)
 • genereren we de subselecties
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselecties

Klik hier voor een instructie hoe een selectie met subselecties te koppelen in een fonds van het type kerkbalans.