Subselecties - onderverdeling

U kunt het resultaat van uw selectie in LRP verder onderverdelen:

Onderverdeling e-mail

Door middel van Subselecties - Extra kunt u snel de geregistreerden met een e-mail in een subselectie onderbrengen.

Onderverdeling naar leeftijd

Scenario
U wilt uw deelnemers benaderen met drie verschillende brieven, per leeftijdscategorie een aparte brief.
Daarvoor maakt u in uw selectie 3 subselecties:

 • 'jonge' geregistreerden
 • 'oudere' geregistreerden, en de
 • geregistreerden tussen deze twee leeftijdcategorieën

Schematisch:

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met subselecties gebaseerd op leeftijd
 • stellen we de categorieën per leeftijdgrenzen in
 • genereren we de subselecties
 • genereren we het resultaat van de subselecties
 • passen we de categorieën per leeftijdgrenzen aan
 • genereren we opnieuw de subselecties

Onderverdeling naar geefgedrag

Scenario
U wilt bepaalde groepen (potentiële) deelnemers met een aparte brief benaderen.
Het gaat om deelnemers die in een bepaald actiejaar voor een bepaald bedrag (ontvangen) hebben deelgenomen aan een specifiek fonds.
Daarvoor maakt u in uw (hoofd)selectie 1 subselectie waarin u deze 'gulle gevers' selecteert.

Schematisch:

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met een subselecties gebaseerd op geefgedrag
 • stellen we het minimumbedrag ontvangen in
 • genereren we de subselectie
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselectie

Onderverdeling naar geefgedrag en apart extra subselectie met jongeren

Scenario
U wilt (potentiële) deelnemers met een aparte brief benaderen:

 • deelnemers die in een bepaald actiejaar voor een bepaald bedrag (ontvangen) hebben deelgenomen aan een specifiek fonds
 • los van een fonds/actiejaar een aparte subselectie met jongeren (gebaseerd op leeftijd)

Daarvoor maakt u in uw selectie 2 subselecties, waarin u deze 'gulle gevers' en de jongeren selecteert.

Schematisch:

In bovenstaande schematische weergave komt 1 persoon voor in beide subselecties!
In het fonds kunt u - door middel van de volgorde van de subselecties - bepalen of deze persoon als 'gulle gever' of als jongere wordt behandeld.

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met een subselecties gebaseerd op geefgedrag
 • stellen we het minimumbedrag ontvangen in
 • selecteren we een extra subselectie gebaseerd op leeftijd (jongeren)
 • genereren we de subselecties
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselecties

Klik hier voor een instructiefilmpje hoe een selectie met subselecties te koppelen in een fonds van het type kerkbalans.

Geefgedrag en leeftijd

Volgt