Overschrijven

Men spreekt van voorkeurslidmaatschap indien een lid een sterke binding voelt met, en ingeschreven wenst te worden, bij een kerkelijke gemeente die zich buiten de gemeente bevindt waar hij geografisch toe behoort. Het betreffende lid kan voorkeurslid worden van die betreffende gemeente.

Als de voorkeurgemeente op een ander grondgebied ligt, heeft men hiervoor de goedkeuring van de kerkenraad van de nieuwe / ontvangende gemeente nodig.

Als de voorkeurgemeente op hetzelfde grondgebied ligt, hoeft men alleen zijn wens kenbaar te maken aan de kerkenraad van de voorkeurgemeente.

Zie voor meer informatie de betreffende ordinanties en generale regelingen.

De hierboven genoemde kerkorde-artikelen gaan uit van een verzoek tot overschrijving vanuit de aanstaande voorkeurgemeente. De procedure die dan in LRP moet worden gevolgd staat gedetailleerd beschreven in overschrijven vanuit andere gemeente.
Een voorkeurslidmaatschap dat geïnitieerd vanuit de aanstaande voorkeurgemeente wordt direct in LRP aangebracht.

Op verzoek van veel gemeenten is naast de ''kerkordelijke route'' een alternatief mogelijk: een verzoek tot overschrijving naar de aanstaande voorkeurgemeente.
Indien een gemeentelid het verzoek tot overschrijving doet aan de huidige geografische gemeente, dan kan ook déze gemeente dat verzoek in LRP registreren en verwerken.
Deze methode vergt een andere werkwijze (én het kan maximaal 35 dagen duren voordat de overschrijving daadwerkelijk wordt uitgevoerd).
De procedure hiervoor staat beschreven in overschrijven naar andere gemeente.
In dit geval heeft de aanstaande voorkeurgemeente 35 dagen de tijd om op het verzoek tot overschrijving te reageren.