Signalering

Signaleringen

Mutaties in LRP die betrekking hebben op de eigen (wijk)gemeente worden - na het inloggen - in het dashboard van LRP getoond.\ Het betreft hierbij mutaties ten gevolge van de verwerking van \hyperlink{sec:sila-berichten}{SILA-berichten}, mutaties ten gevolge van wijzigingen in het geregistreerdendossier of het PE-dossier, mutaties naar aanleiding van overschrijvingen, etc.

De standaardsignaleringen zijn als volgt gedefinieerd:

\begin{longtable}{| p{9.5cm} | p{7cm} |} \hline \textbf{Melding type} & \textbf{Functie(s)} \ \hline GBA blokkade & \ \hline Geboorte & Pastoraal medewerker \ \hline Geen contact mogelijk & \ \hline Geen gebiedsomvang bij KSO-domein & Dienstenorganisatie medewerker\ \hline Geregistreerde zonder PE & Ledenadministrateur (LA) \ \hline Huisbezoek & \ \hline Inschrijving & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline Niet dekkende kaart - Adres & Dienstenorganisatie medewerker \ \hline Niet dekkende kaart - EL & Dienstenorganisatie medewerker \ \hline Niet dekkende kaart - Ontvangstgemeente & Dienstenorganisatie medewerker \ \hline Ongeldige PE & Ledenadministrateur (LA) \ \hline Niet in staat bij te dragen & \ \hline Wil nooit bijdragen & \ \hline Overlijden & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker, \newline Bijdragenadministrateur (BA) \ \hline Overschrijving geaccepteerd & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker, \newline Bijdragenadministrateur (BA) \ \hline Overschrijving geweigerd & Ledenadministrateur (LA) \ \hline Overschrijving verzoek & Ledenadministrateur (LA) \ \hline PE wijziging naam & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline PE wijziging samenstelling & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline Sectie wijziging & \ \hline Sila bezwaar & \ \hline Uitschrijving & Ledenadministrateur (LA), \newline +Pastoraal medewerker, \newline Bijdragenadministrateur (BA) \ \hline Verbintenis & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker, \newline Bijdragenadministrateur (BA) \ \hline Verbreken verbintenis & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker, \newline Bijdragenadministrateur (BA) \ \hline Verhuizing naar andere gemeente & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker, \newline Bijdragenadministrateur (BA) \ \hline Verhuizing binnen gemeente & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline Verhuizing binnen wijkgemeente & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline Vertrek buitenland & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline Voorkeursectie wijziging & \ \hline Wenst geen contact & \ \hline Wijziging burgerlijke staat & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline Wijziging correspondentieadres & \ \hline Wijziging gebiedsomvang gemeente & Lokaal beheerder (LA)\ \hline Wijziging kerkelijke staat & \ \hline Wijziging overig contact & Ledenadministrateur (LA), \newline Pastoraal medewerker \ \hline Wijziging tijdelijk adres & Pastoraal medewerker \ \hline

Indien in de kolom geen functie staat vermeld wordt de betreffende melding niet standaard gegenereerd. Standaard signaleringen kunnen - per wijkgemeente - worden uitgebreid met extra signaleringen per functie en per gebruiker.

Zie voor meer informatie omtrent meldingen paragraaf \ref{sec:meldingen} \nameref{sec:meldingen}.

Uitbreiden van de standaard signalering kan als volgt:

 • Klik op \textit{(Wijk-) Gemeente(n)} in het menu \textit{KSO}, het scherm \textit{Gemeenteoverzicht} opent.

 • Klik op het tabblad \textit{Wijkgemeenten}.

\includegraphics[width=130mm]{../pictures/COMMON_LB09.png}
\captionof{figure}{Gemeenteoverzicht - wijkgemeenten}

 • Dubbelklik op de naam van de wijkgemeente waar de signaleringen moeten worden aangepast, het scherm \textit{Wijkgemeentedossier} opent. Klik op het tabblad \textit{Signaleringen}.

\Includegraphics[width=130mm]{../pictures/COMMON_LB40.png}
\captionof{figure}{Wijkgemeentedossier - signaleringen}

 • Selecteer een melding type waarvoor de signalering moet worden aangepast en klik op de knop \textit{Bewerk}, het venster \textit{Signalering} opent.

\includegraphics[width=100mm]{../pictures/COMMON_LB41.png} \captionof{figure}{Signaleringen}

 • Zet een vink in het veld \textit{Standaard signalering uitbreiden}, het venster \textit{Signalering} klapt uit met \textit{Wijk signalering}

\includegraphics[width=100mm]{../pictures/COMMON_LB42.png}
\captionof{figure}{Wijk signaleringen uitbreiden}

Bepaal of iemand met een bepaalde \textit{functie} in LRP meer meldingen moet ontvangen of dat een bepaalde (Systeem) \textit{gebruiker} (bijvoorbeeld de predikant) meer meldingen moet ontvangen.

Wijk signalering - In te lichten functies

 • Klik op de knop \textit{Toevoegen}, het venster \textit{Selecteer functie} opent.

\includegraphics[width=100mm]{../pictures/COMMON_LB43.png} \captionof{figure}[Wijk signaleringen - selecteer functie]{Selecteer functie}

 • Selecteer de gewenste functie en klik op de knop \textit{Selecteren}.

 • Met de knop \textit{Weghalen} kan een geselecteerde functie uit de lijst wijk signalering worden verwijderd.

Wijksignalering - In te lichten gebruikers

 • Klik op de knop \textit{Toevoegen}. Het venster \textit{Selecteer systeemgebruiker} opent.

\includegraphics[width=100mm]{../pictures/COMMON_LB44.png}
\captionof{figure}[Wijk signaleringen - selecteer systeemgebruiker]{Selecteer systeemgebruiker}

 • Selecteer de gewenste systeemgebruiker uit de lijst met de voor de (wijk)gemeente geregistreerde systeemgebruikers en klik op de knop \textit{Selecteren}.

 • Met de knop \textit{Weghalen} kan een geselecteerde systeemgebruiker uit de lijst wijk signalering worden verwijderd.

 • Klik op de knop \textit{Opslaan} om de wijksignalering te bewaren.