Signalering

 • Klik in het menu op KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Indeling > Wijkgemeente > Signaleringen

LRP toont, direct na het inloggen, op het dashboard mutaties die betrekking hebben op de eigen (wijk)gemeente.
Het betreft hierbij mutaties ten gevolge van de verwerking van SILA-berichten, mutaties ten gevolge van wijzigingen in het geregistreerdendossier of het PE-dossier, mutaties naar aanleiding van overschrijvingen, etc.

De standaardsignaleringen zijn als volgt gedefinieerd:

Melding type Functie(s)
Adres niet gekoppeld aan postcode Dienstenorganisatie medewerker
GBA blokkade
Geboorte Pastoraal medewerker
Geen contact mogelijk
Geen gebiedsomvang bij KSO-domein Dienstenorganisatie medewerker
Geregistreerde zonder PE Ledenadministrateur (LA)
Huisbezoek
Inschrijving Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker
Niet dekkende kaart - Adres Dienstenorganisatie medewerker
Niet dekkende kaart - EL Dienstenorganisatie medewerker
Niet dekkende kaart - Ontvangstgemeente Dienstenorganisatie medewerker
Ongeldige PE Ledenadministrateur (LA)
Niet in staat bij te dragen
Wil nooit bijdragen
Overlijden Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker, Bijdragenadministrateur (BA)
Overschrijving geaccepteerd Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker, Bijdragenadministrateur (BA)
Overschrijving geweigerd Ledenadministrateur (LA)
Overschrijving verzoek Ledenadministrateur (LA)
PE wijziging naam Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker
PE wijziging samenstelling Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker
Persoon onbekend bij GBA Ledenadministrateur (LA)
Sectie wijziging
Sila bezwaar
Uitschrijving Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker, Bijdragenadministrateur (BA)
Verbintenis Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker, Bijdragenadministrateur (BA)
Verbreken verbintenis Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker, Bijdragenadministrateur (BA)
Verhuizing naar andere gemeente Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker, Bijdragenadministrateur (BA)
Verhuizing binnen gemeente Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker
Verhuizing binnen wijkgemeente Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker
Vertrek buitenland Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker
Voorkeursectie wijziging
Wenst geen contact
Wijziging burgerlijke staat Ledenadministrateur (LA), Pastoraal medewerker
Wijziging correspondentieadres
Wijziging gebiedsomvang gemeente Lokaal beheerder (LA)
Wijziging kerkelijke staat

Indien in de kolom geen functie staat vermeld wordt de betreffende melding niet standaard gegenereerd. Standaard signaleringen kunnen - per wijkgemeente - worden uitgebreid met extra signaleringen per functie en per gebruiker.

Zie voor meer informatie omtrent meldingen.

Uitbreiden van de standaard signalering kan als volgt:

 • Klik op (Wijk-) Gemeente(n) in het menu KSO, het scherm Gemeenteoverzicht opent.

 • Klik op het tabblad Wijkgemeenten en selecteer de wijkgemeente waarvan u de signaleringen wilt aanpassen, het scherm Wijkgemeentedossier opent. Klik op het tabblad Signaleringen.

  Wijkgemeentedossier - signaleringen

  Wijkgemeentedossier - signaleringen
 • Selecteer een melding type waarvoor de signalering moet worden aangepast en klik op de knop Bewerk, het venster Signalering opent.
  Zet eventueel een vink in het veld Standaard signalering uitbreiden om een extra functie of gebruiker te selecteren.

  Signaleringen

  Signaleringen

Bepaal of iemand met een bepaalde functie in LRP meer meldingen moet ontvangen of dat een bepaalde (Systeem) gebruiker (bijvoorbeeld de predikant) meer meldingen moet ontvangen.

Wijk signalering - In te lichten functies

 • Klik op de knop Toevoegen, het venster Selecteer functie opent.

  Selecteer functie

  Selecteer functie
 • Selecteer de gewenste functie en klik op de knop Selecteren.

 • Met de knop Weghalen kan een geselecteerde functie uit de lijst wijk signalering worden verwijderd.

Wijksignalering - In te lichten gebruikers

 • Klik op de knop Toevoegen. Het venster Selecteer systeemgebruiker opent.

  Wijk signaleringen - selecteer systeemgebruiker

  Wijk signaleringen - selecteer systeemgebruiker
 • Selecteer de gewenste systeemgebruiker uit de lijst met de voor de (wijk)gemeente geregistreerde systeemgebruikers en klik op de knop Selecteren.

 • Met de knop Weghalen kan een geselecteerde systeemgebruiker uit de lijst wijk signalering worden verwijderd.

 • Klik op de knop Opslaan om de wijksignalering te bewaren.