×

Found 7 results in 2.754 ms

Gegevens

...verversen (als bepaalde menu-items ten onrechte niet worden getoond) meer gegevens bekijken: via de knop Meer gegevens via fondsenrapportage (geen ledengegevens) exporteren via export (deelnemers en ontvangsten, inclusief ledengegevens)

Export

...voor gemeenten die meedoen aan het project Kerkbalans - de nieuwe aanpak. Zie ook Fondsenrapportage

Jaarcyclus fonds kerkbalans

...fondsen per wijkgemeente en een overkoepelende fondsenrapportage voor de gemeente werken. Selecteer de standaard betaalmaanden (dit kan pér betaalwijze verschillen). Deze betaalmaanden kunnen op de brieven worden afgedrukt en wordt bij het invoeren van een nieuwe toezegging standaard ingevuld...

Rapportages

Inhoud Invoer rapportage Financiële rapportage Fondsenrapportage Export financiële gegevens

Financiële rapportage

...overzicht is vervangen door de gelijkwaardige Fondsenrapportage Machtigingsrapportage Met deze rapportage genereert u een overzicht van machtigings-ID's (machtigingskenmerken) bij betalingswijze automatisch incasso per actiejaar voor één of meerdere fondsen. Machtigingsrapportage Selecteer de...

Fondsenrapportage

...alternatief voor de vroegere "Verzamelfondsen". Fondsenrapportage Toelichting op de gegevens die u kunt exporteren, van de aangekruiste fondsen voor de opgegeven jaren (terug te vinden in het overzicht actiejaren in het fondsscherm): Toegezegd: som van alle bedragen toegezegd Ontvangen: som van...

Fondsen

...of voor de hele gemeente geldt. Met behup van de fondsenrapportage kunt u over meerdere wijkfondsen een financiële rapportage maken. Afhankelijk van het fondstype moet u een betaalmaand en/of een vast bedrag opgeven. Met DO Toegang geeft u de support-medewerkers van de Dienstenorganisatie toegang...