×

Found 4 results in 9.3739 ms

Lid inschrijven

...de datum niet verplicht) In het kader van AVG dienen de vragen onder Verklaring te worden beantwoord: Nieuwe inschrijving - Verklaring inzake AVG akkoord met opname in de landelijke registratie van de Protestantse Kerk in Nederland (blokkerend, zonder akkoord kan de inschrijving niet...

De ledenadministrateur en raadpleger

...de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen op de site van de Protestantse Kerk. De mutaties, die u als LA ontvangt, komen binnen via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), die op haar beurt een koppeling heeft met de Basisregistratie Personen (BRP...

Gastlid inschrijven

...de doopregistratie hierboven. In het kader van AVG dienen de vragen onder Verklaring te worden beantwoord: akkoord met opname in de landelijke registratie van de Protestantse Kerk in Nederland (blokkerend, zonder akkoord kan de inschrijving niet plaatsvinden) akkoord met opname in de...

Gebruiker verwijderen

...en nauwkeurig gebruikersbeheer is, gezien de privacy-wetgeving ( AVG ) , een vereiste. Deze wetgeving schrijft voor dat te allen tijde moet kunnen worden nagegaan wie toegang heeft tot welke gegevens, en wie verantwoordelijk is voor het aanmaken en bewerken van welke gegevens, ook in LRP. Bij...