Sorteringen verwijderen

Sorteringen verwijderen

Kijk vóór het verwijderen eerst onder tabblad Gebruik waar de betreffende sortering in gebruik is.

  • Open menu Beheer > Sorteringen > Gemeente

  • Verwijder de sortering, en bevestig dat u de geselecteerde sortering daadwerkelijk wilt verwijderen.