De (ouderling-)kerkrentmeester

De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, geldwerving en Kerkbalans ...
Een kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters.
Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.
Bron: website PKN

Ten behoeve van een waarnemende taak in de bijdragenadministratie is de functie van (ouderling-)kerkrentmeester gemaakt.
De kerkrentmeester (KR) kan in principe alles raadplegen waar de bijdragenadministrateur (BA) toegang toe heeft. (Hij/zij moet natuurlijk wel door de lokaal beheerder gemachtigd worden voor toegang tot één of meerdere fondsen). De KR kan echter niets invoeren, wijzigen of verwijderen (read-only). Uitzondering hierop is het herberekenen van de totalen van een actiejaar van een fonds en een verzamelfonds.

Deze functie kan door de Lokaal beheerder (LB) aan een sleutel worden gekoppeld op dezelfde manier als alle andere functies binnen LRP. De KR moet, net als de BA, door de lokaal beheerder als gebruiker aan een fonds worden gekoppeld.

De functie van Kerkrentmeester kan in LRP niet met andere functies worden gecombineerd